www.el-mar.sk

O Firme

Firma ELMAR s.r.o. pôsobiaca v Brezne sa zaoberá montážou, opravou a údržbou elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov.
Okrem tejto činnosti ponúkame všetky druhy slaboprúdových rozvodov,revízie elektroinštalácií a prípravu projektovej dokumentácie, podlahové el. kúrenie,vykurovanie odkvapových žľabov ako aj vonkajších plôch, schodov a chodníkov.


  • Byty - obhliadka, návrh, cenová ponuka, dodávka, montáž, východisková revízna správa, všetko rychlo.
  • Rodinné domy - obhliadka, projekt (klasická alebo inteligentná elektroinštalácia), cenová ponuka, dodávka, montáž, východisková revízna správa.
  • Kancelárie - obhliadka, projekt elektroinštalácie.
  • Obytné domy
    - čiastková rekonštrukcia (po pravidelnej revízii OP a OS)
    - kompletná rekonštrukcia - projekt, dodávka, montáž, vých. revízna správa.
  • Opravy elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť a oprava a údržba strojov a prístrojov v kanceláriách.
  • elektroinštalatérstvo pre bytové, priemyselné stavby vrátane bleskozvodov. Montáž oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov.